Fógra Comhoibrithe déanta ag Údaras na Gaeltachta agus Feirm Ghaoithe Charraigeacha Sceirde

Inniu a fógraíodh go bhfuil Meabhrán Tuisceana comhaontaithe ag Údarás na Gaeltachta agus Feirm Ghaoithe Charraigeacha Sceirde chun an comhoibriú eatarthu a mharcáil go foirmeálta agus an caidrimh oibre eatarthu a neartú. Síníodh an Meamram Tuisceana ag Fóram Gaoithe Eirchósta Third Enterprise i bPáirc an Chrócaigh, Baile Átha Cliath, a d’oscail Simon Coveney, T.D., an […]


Feirm Ghaoithe Charraigeacha Sceirde, Obair suiomh agus Imeact Solátharai Gnó Deireadh Fomhair 2023

Tá sé dearbhaithe ag Fuinneamh Sceirde Teoranta (FST) go bhfuil obair shuirbhéireachta ar muir thart timpeall ar shuíomh Sceirde tosaithe an tseachtain seo agus go leanfar ar aghaidh leis sna seachtainí amach romhainn. Baileoidh na suirbhéanna eolas comhshaoil riachtanach a bheidh ag teastáil do dhearadh agus d’fhorbairt iarratas pleanála an tionscadail. Ar an Máirt, d’fhreastail […]
Tugadh moladh do sprioc na hÉireann maidir le gaoth amach ón gcósta ag comhdháil Wind Energy Ireland

Dúirt Séamus McCabe, Stiúrthóir Forbartha Sinsearach ag Corio Generation, ag labhairt dó ag Comhdháil WindEnergy Ireland maidir le Gaoth amach ón gcósta in 2022 i mBaile Átha Cliath — comhdháil atá urraithe ag Corio Generation — dúirt sé go raibh sé “sásta a fheiceáil go bhfuil lántairbhe á baint ag Éirinn as an dul chun cinn ceannródaíoch i dteicneolaíocht gaoithe amach ón gcósta”.