Fuinneamh in-athnuaite amach
ó chósta thiar na hÉireann

Renewable energy
off Ireland’s west coast.

Is é an Sceirde, atá suite amach ó chósta thiar na hÉireann, an láthair atá beartaithe don chéad fheirm ghaoithe amach ón gcósta atá ar scála tráchtála ar imeall Atlantach na hEorpa

Sceirde Rocks, located off the west coast of Ireland, is the proposed location for the first commercial-scale offshore wind farm on Europe’s Atlantic margin.

Beidh feirm ghaoithe na Sceirde in ann dóthain fuinnimh in-athnuaite a ghiniúint chun cumhacht a sholáthar do breis agus 350,000 teach.

The Sceirde Rocks Windfarm will be capable of generating enough renewable energy to power more than 350,000 homes.

Tacóidh an tionscadal le huaillmhianta aeráide agus fuinnimh ghlan na hÉireann, lena n-áirítear sprioc chun suas le 7 GW a fhorbairt ón ngaoth amach ón gcósta faoin mbliain 2030.

The project will support Ireland’s climate and clean energy ambitions, including a target to develop up to 7 GW of Offshore wind by 2030.

Fúinn / About us

Sé an comhlacht áitiúil i gConamara Fuinneamh Sceirde Teoranta (FST) a chur tús le forbairt Carraige Sceirde go luath sna 2000í.

The development of Sceirde Rocks was initiated in the early 2000s by local Connemara company Fuinneamh Sceirde Teoranta (FST).

Is é speisialtóir gaoithe Corio Generation, chuideachta punainne de chuid Ghrúpa Infheistíochta Glas atá a bhainistiú FST inniu

FST is today managed by offshore wind specialist Corio Generation, a portfolio company of the Green Investment Group.

Teagmháil / Contact

Táimid tiomanta oibriú leis an bpobal áitiúil agus páirtithe leasmhara a choinneáil ar an eolas faoinár dtionscadal.

We are committed to working with the local community and keeping stakeholders informed about our project.

Táthar ag forbairt an láithreáin ghréasáin faoi láthair, áit a leagfar amach an tionscadail agus na buntáistí a bhaineann leis.

Our website, currently under construction, will introduce the project and its benefits.

Chun fiosrúcháin agus aon eolas déan teagmháil le: enquiries@sceirderockswindfarm.ie

For enquiries and information please contact:
enquiries@sceirderockswindfarm.ie